Wnioskowanie o zakwaterowanie

W systemie USOS są już aktywne wnioski o miejsce w domu studenta na rok akademicki 2021/2022 dla studentów i doktorantów.

Przypominamy, że wszyscy studenci, którzy doświadczają trudności zdrowotnych, mogą skorzystać z puli miejsc Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Wniosek o miejsce w domu studenta (jak również Oświadczenie o dochodach za rok 2020) składa się w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb.

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta należy złożyć:

  • do 9 sierpnia 2021 roku — w przypadku obecnych studentów i studentek;
  • w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb-a – w przypadku studentów i studentek przyjętych na I rok studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia)

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Komunikacie Rektora.

pobierz Komunikat Rektora UW w formacie DOCX

pobierz Komunikat Rektora UW w formacie PDF


Proces zakwaterowania

Studenci, którzy otrzymają miejsce w akademiku z puli Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, mogą zakwaterować się już od 14 września 2021 r.
Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom, rekomendujemy skorzystanie z wcześniejszego terminu, tak aby mogli Państwo swobodnie się zakwaterować z uwzględnieniem dodatkowych towarzyszących temu potrzeb.

Ważne!

Prosimy o przekazywanie informacji o planowanym terminie kwaterunku. Znacząco usprawni to pracę administracji domów studenta.