Usługi

Uniwersytet Warszawski świadczy szereg usług kandydatom, studentom i pracownikom z niepełnosprawnością oraz wspiera pracowników dydaktycznych w procesie wyrównywania szans studentów niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje o usługach takich jak m.in. adaptacja materiałów dydaktycznych, konsultacje psychologiczne czy transport można znaleźć wybierając poszczególne pozycje w menu tego działu.