Doświadczenia i oczekiwania środowiska akademickiego w zakresie związanym ze szczególnymi potrzebami i niepełnosprawnością

  Szanowni Państwo,

  serdecznie prosimy o wypełnienie krótkiej poufnej ankiety dotyczącej potrzeb społeczności akademickiej na Uniwersytecie Warszawskim. Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami (BON) podejmuje działania w zakresie zapewnienia dostępności przestrzeni akademickiej dla wszystkich osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

  Planując dalszy rozwój naszej uczelni w zakresie dostępności, pragniemy poznać Państwa zdanie na temat zidentyfikowanych barier, potrzebnych usług i form wsparcia. Będziemy wdzięczni za wszelkie opinie, pomysły i refleksje, które pomogą w tworzeniu dostępnego środowiska akademickiego uczelni, w którym każdy będzie pełnoprawnym uczestnikiem. Z góry dziękujemy za Państwa odpowiedzi i poświęcony czas.

  Zapewniamy pełną poufność. Zebrane dane wykorzystamy jedynie w zbiorczych zestawieniach statystycznych.

  Zespół Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW


  Część 1. Rozwiązania wspierające oferowane przez BON

  1. Jeśli stan zdrowia – rozumiany szeroko – utrudnia studiowanie, możliwe jest skorzystanie ze wsparcia Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami, nawet bez posiadania formalnego orzeczenia o niepełnosprawności. Prosimy o wskazanie właściwej odpowiedzi:

  2. Poniżej zamieszczono listę form wsparcia oferowanych przez BON. Należy zaznaczyć jedną lub więcej form wsparcia, z których Państwo korzystali lub budzą Państwa zainteresowanie. Dla każdej formy prosimy o jej ocenę, wskazanie powodów, z których Państwo nie skorzystali z tego wsparcia lub podanie wszelkich swoich sugestii, oczekiwań lub uwag.

  a) Prosimy wybrać, które określenie najbardziej do Państwa pasuje:

  b) Prosimy o przekazanie wszelkich uwag, spostrzeżeń lub sugestii

  c) Czy chcieliby Państwo z tego wsparcia skorzystać?

  a) Jak oceniają Państwo swoje doświadczenie korzystania z tej formy wsparcia?

  b) Prosimy podać propozycje zmian lub swoje uwagi do zakresu i sposobu realizacji wsparcia.

  c) Czy chcieliby Państwo, aby to działanie było kontynuowane?

  a) Prosimy wybrać, które określenie najbardziej do Państwa pasuje:

  b) Prosimy o przekazanie wszelkich uwag, spostrzeżeń lub sugestii

  c) Czy chcieliby Państwo z tego wsparcia skorzystać?

  a) Jak oceniają Państwo swoje doświadczenie korzystania z tej formy wsparcia?

  b) Prosimy podać propozycje zmian lub swoje uwagi do zakresu i sposobu realizacji wsparcia.

  c) Czy chcieliby Państwo, aby to działanie było kontynuowane?

  a) Prosimy wybrać, które określenie najbardziej do Państwa pasuje:

  b) Prosimy o przekazanie wszelkich uwag, spostrzeżeń lub sugestii

  c) Czy chcieliby Państwo z tego wsparcia skorzystać?

  a) Jak oceniają Państwo swoje doświadczenie korzystania z tej formy wsparcia?

  b) Prosimy podać propozycje zmian lub swoje uwagi do zakresu i sposobu realizacji wsparcia.

  c) Czy chcieliby Państwo, aby to działanie było kontynuowane?

  a) Prosimy wybrać, które określenie najbardziej do Państwa pasuje:

  b) Prosimy o przekazanie wszelkich uwag, spostrzeżeń lub sugestii

  c) Czy chcieliby Państwo z tego wsparcia skorzystać?

  a) Jak oceniają Państwo swoje doświadczenie korzystania z tej formy wsparcia?

  b) Prosimy podać propozycje zmian lub swoje uwagi do zakresu i sposobu realizacji wsparcia.

  c) Czy chcieliby Państwo, aby to działanie było kontynuowane?

  a) Prosimy wybrać, które określenie najbardziej do Państwa pasuje:

  b) Prosimy o przekazanie wszelkich uwag, spostrzeżeń lub sugestii

  c) Czy chcieliby Państwo z tego wsparcia skorzystać?

  a) Jak oceniają Państwo swoje doświadczenie korzystania z tej formy wsparcia?

  b) Prosimy podać propozycje zmian lub swoje uwagi do zakresu i sposobu realizacji wsparcia.

  c) Czy chcieliby Państwo, aby to działanie było kontynuowane?

  a) Prosimy wybrać, które określenie najbardziej do Państwa pasuje:

  b) Prosimy o przekazanie wszelkich uwag, spostrzeżeń lub sugestii

  c) Czy chcieliby Państwo z tego wsparcia skorzystać?

  a) Jak oceniają Państwo swoje doświadczenie korzystania z tej formy wsparcia?

  b) Prosimy podać propozycje zmian lub swoje uwagi do zakresu i sposobu realizacji wsparcia.

  c) Czy chcieliby Państwo, aby to działanie było kontynuowane?

  a) Prosimy wybrać, które określenie najbardziej do Państwa pasuje:

  b) Prosimy o przekazanie wszelkich uwag, spostrzeżeń lub sugestii

  c) Czy chcieliby Państwo z tego wsparcia skorzystać?

  a) Jak oceniają Państwo swoje doświadczenie korzystania z tej formy wsparcia?

  b) Prosimy podać propozycje zmian lub swoje uwagi do zakresu i sposobu realizacji wsparcia.

  c) Czy chcieliby Państwo, aby to działanie było kontynuowane?

  a) Prosimy wybrać, które określenie najbardziej do Państwa pasuje:

  b) Prosimy o przekazanie wszelkich uwag, spostrzeżeń lub sugestii

  c) Czy chcieliby Państwo z tego wsparcia skorzystać?

  a) Jak oceniają Państwo swoje doświadczenie korzystania z tej formy wsparcia?

  b) Prosimy podać propozycje zmian lub swoje uwagi do zakresu i sposobu realizacji wsparcia.

  c) Czy chcieliby Państwo, aby to działanie było kontynuowane?

  a) Prosimy wybrać, które określenie najbardziej do Państwa pasuje:

  b) Prosimy o przekazanie wszelkich uwag, spostrzeżeń lub sugestii

  c) Czy chcieliby Państwo z tego wsparcia skorzystać?

  a) Jak oceniają Państwo swoje doświadczenie korzystania z tej formy wsparcia?

  b) Prosimy podać propozycje zmian lub swoje uwagi do zakresu i sposobu realizacji wsparcia.

  c) Czy chcieliby Państwo, aby to działanie było kontynuowane?

  a) Prosimy wybrać, które określenie najbardziej do Państwa pasuje:

  b) Prosimy o przekazanie wszelkich uwag, spostrzeżeń lub sugestii

  c) Czy chcieliby Państwo z tego wsparcia skorzystać?

  a) Jak oceniają Państwo swoje doświadczenie korzystania z tej formy wsparcia?

  b) Prosimy podać propozycje zmian lub swoje uwagi do zakresu i sposobu realizacji wsparcia.

  c) Czy chcieliby Państwo, aby to działanie było kontynuowane?

  a) Prosimy wybrać, które określenie najbardziej do Państwa pasuje:

  b) Prosimy o przekazanie wszelkich uwag, spostrzeżeń lub sugestii

  c) Czy chcieliby Państwo z tego wsparcia skorzystać?

  a) Jak oceniają Państwo swoje doświadczenie korzystania z tej formy wsparcia?

  b) Prosimy podać propozycje zmian lub swoje uwagi do zakresu i sposobu realizacji wsparcia.

  c) Czy chcieliby Państwo, aby to działanie było kontynuowane?

  a) Prosimy wybrać, które określenie najbardziej do Państwa pasuje:

  b) Prosimy o przekazanie wszelkich uwag, spostrzeżeń lub sugestii

  c) Czy chcieliby Państwo z tego wsparcia skorzystać?

  a) Jak oceniają Państwo swoje doświadczenie korzystania z tej formy wsparcia?

  b) Prosimy podać propozycje zmian lub swoje uwagi do zakresu i sposobu realizacji wsparcia.

  c) Czy chcieliby Państwo, aby to działanie było kontynuowane?

  a) Prosimy wybrać, które określenie najbardziej do Państwa pasuje:

  b) Prosimy o przekazanie wszelkich uwag, spostrzeżeń lub sugestii

  c) Czy chcieliby Państwo z tego wsparcia skorzystać?

  a) Jak oceniają Państwo swoje doświadczenie korzystania z tej formy wsparcia?

  b) Prosimy podać propozycje zmian lub swoje uwagi do zakresu i sposobu realizacji wsparcia.

  c) Czy chcieliby Państwo, aby to działanie było kontynuowane?

  a) Prosimy wybrać, które określenie najbardziej do Państwa pasuje:

  b) Prosimy o przekazanie wszelkich uwag, spostrzeżeń lub sugestii

  c) Czy chcieliby Państwo z tego wsparcia skorzystać?

  a) Jak oceniają Państwo swoje doświadczenie korzystania z tej formy wsparcia?

  b) Prosimy podać propozycje zmian lub swoje uwagi do zakresu i sposobu realizacji wsparcia.

  c) Czy chcieliby Państwo, aby to działanie było kontynuowane?

  a) Prosimy wybrać, które określenie najbardziej do Państwa pasuje:

  b) Prosimy o przekazanie wszelkich uwag, spostrzeżeń lub sugestii

  c) Czy chcieliby Państwo z tego wsparcia skorzystać?

  a) Jak oceniają Państwo swoje doświadczenie korzystania z tej formy wsparcia?

  b) Prosimy podać propozycje zmian lub swoje uwagi do zakresu i sposobu realizacji wsparcia.

  c) Czy chcieliby Państwo, aby to działanie było kontynuowane?

  a) Prosimy wybrać, które określenie najbardziej do Państwa pasuje:

  b) Prosimy o przekazanie wszelkich uwag, spostrzeżeń lub sugestii

  c) Czy chcieliby Państwo z tego wsparcia skorzystać?

  a) Jak oceniają Państwo swoje doświadczenie korzystania z tej formy wsparcia?

  b) Prosimy podać propozycje zmian lub swoje uwagi do zakresu i sposobu realizacji wsparcia.

  c) Czy chcieliby Państwo, aby to działanie było kontynuowane?

  a) Prosimy wybrać, które określenie najbardziej do Państwa pasuje:

  b) Prosimy o przekazanie wszelkich uwag, spostrzeżeń lub sugestii

  c) Czy chcieliby Państwo z tego wsparcia skorzystać?

  a) Jak oceniają Państwo swoje doświadczenie korzystania z tej formy wsparcia?

  b) Prosimy podać propozycje zmian lub swoje uwagi do zakresu i sposobu realizacji wsparcia.

  c) Czy chcieliby Państwo, aby to działanie było kontynuowane?

  a) Prosimy wybrać, które określenie najbardziej do Państwa pasuje:

  b) Prosimy o przekazanie wszelkich uwag, spostrzeżeń lub sugestii

  c) Czy chcieliby Państwo z tego wsparcia skorzystać?

  a) Jak oceniają Państwo swoje doświadczenie korzystania z tej formy wsparcia?

  b) Prosimy podać propozycje zmian lub swoje uwagi do zakresu i sposobu realizacji wsparcia.

  c) Czy chcieliby Państwo, aby to działanie było kontynuowane?

  a) Prosimy wybrać, które określenie najbardziej do Państwa pasuje:

  b) Prosimy o przekazanie wszelkich uwag, spostrzeżeń lub sugestii

  c) Czy chcieliby Państwo z tego wsparcia skorzystać?

  a) Jak oceniają Państwo swoje doświadczenie korzystania z tej formy wsparcia?

  b) Prosimy podać propozycje zmian lub swoje uwagi do zakresu i sposobu realizacji wsparcia.

  c) Czy chcieliby Państwo, aby to działanie było kontynuowane?

  a) Prosimy wybrać, które określenie najbardziej do Państwa pasuje:

  b) Prosimy o przekazanie wszelkich uwag, spostrzeżeń lub sugestii

  c) Czy chcieliby Państwo z tego wsparcia skorzystać?

  a) Jak oceniają Państwo swoje doświadczenie korzystania z tej formy wsparcia?

  b) Prosimy podać propozycje zmian lub swoje uwagi do zakresu i sposobu realizacji wsparcia.

  c) Czy chcieliby Państwo, aby to działanie było kontynuowane?

  a) Prosimy wybrać, które określenie najbardziej do Państwa pasuje:

  b) Prosimy o przekazanie wszelkich uwag, spostrzeżeń lub sugestii

  c) Czy chcieliby Państwo z tego wsparcia skorzystać?

  a) Jak oceniają Państwo swoje doświadczenie korzystania z tej formy wsparcia?

  b) Prosimy podać propozycje zmian lub swoje uwagi do zakresu i sposobu realizacji wsparcia.

  c) Czy chcieliby Państwo, aby to działanie było kontynuowane?

  a) Prosimy wybrać, które określenie najbardziej do Państwa pasuje:

  b) Prosimy o przekazanie wszelkich uwag, spostrzeżeń lub sugestii

  c) Czy chcieliby Państwo z tego wsparcia skorzystać?

  a) Jak oceniają Państwo swoje doświadczenie korzystania z tej formy wsparcia?

  b) Prosimy podać propozycje zmian lub swoje uwagi do zakresu i sposobu realizacji wsparcia.

  c) Czy chcieliby Państwo, aby to działanie było kontynuowane?

  Dziękujemy za poświęcenie czasu i wypełnienie ankiety!

  Państwa opinie i wszelkie podane uwagi są dla nas bardzo ważne. Zebrane dane pomogą nam w dalszym doskonaleniu naszych działań.

  Wspólnie tworzymy uczelnię, w której każdy będzie pełnoprawnym uczestnikiem.

  Część 2. Czy w swoim otoczeniu akademickim napotykają Państwo bariery lub potrzeby dotyczące dostępności?


  Prosimy o krótki opis potrzebnych rozwiązań w zakresie poszczególnych obszarów dostępności.

  3. DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  Odwołując się do własnych doświadczeń, prosimy, aby Państwo krótko opisali jakie trudności zauważyli lub jakich barier doświadczyli w obszarze dostępności architektonicznej (np. stanowisko i środowisko pracy, wejścia do budynku, podjazdy, windy, podnośniki). Prosimy również o wskazanie lokalizacji tych barier.


  4. DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

  Odwołując się do własnych doświadczeń, prosimy, aby Państwo krótko opisali jakie trudności zauważyli lub jakich barier doświadczyli w obszarze dostępności cyfrowej (np. dostępność treści stron internetowych, aplikacji mobilnych, treści w mediach społecznościowych, filmów, udostępnianych dokumentów oraz prezentacji). Prosimy również o wskazanie adresów/nazw aplikacji/serwisów, których dotyczą zauważone trudności.


  5. DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

  Odwołując się do własnych doświadczeń, prosimy, aby Państwo krótko opisali jakie trudności zauważyli lub jakich barier doświadczyli w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej (np. zapewnienie usług tłumacza Polskiego Języka Migowego, pętli indukcyjnych, systemów nawigacyjno-informacyjnych, oznaczeń - np. alfabetem Braille'a). Prosimy również o wskazanie lokalizacji tych barier.


  6. DOSTĘPNOŚĆ PROCEDUR

  Odwołując się do własnych doświadczeń, prosimy, aby Państwo krótko opisali jakie trudności zauważyli lub jakich barier doświadczyli w obszarze dostępności procedur (np. ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami w sytuacji zagrożenia, organizacja eventów, zapisy na szkolenia).


  7. DOSTĘPNOŚĆ KSZTAŁCENIA

  Odwołując się do własnych doświadczeń, prosimy, aby Państwo krótko opisali jakie trudności zauważyli lub jakich barier doświadczyli w obszarze dostępności kształcenia (np. uniwersalne projektowanie nauczania (UDL), świadomość szczególnych potrzeb studentów, otwartość na różnorodność).


  Część 3. Czy chcieliby Państwo podnosić swoje kompetencje i wiedzę poprzez dodatkowe kursy lub szkolenia?

  Co Państwa interesuje, z czego chcieliby się Państwo szkolić, aby jak najpełniej móc rozwijać się i uczestniczyć w życiu akademickim?

  Prosimy o wybranie jednej z poniższych opcji lub podanie własnych propozycji. Prosimy również o wskazanie preferowanej formy udziału w potencjalnych szkoleniach (stacjonarnie, online, w formie wyjazdu szkoleniowego...).

  8. Szkolenia z umiejętności społecznych takich, jak:

  9. Szkolenia z technologii

  10. W polu poniżej prosimy o podanie wszelkich Państwa uwag, opinii, pomysłów, czy sugestii, które mogą przyczynić się do lepszego tworzenia dostępnego środowiska akademickiego uczelni, w którym każdy będzie pełnoprawnym uczestnikiem.

  Metryczka