Więcej o Nvision Ai można przeczytać na stronie producenta aplikacji. Od mniej więcej roku firma także sprzedaje współpracujące z aplikacją specjalne okulary o nazwie Envision Glasses.

Okulary możemy kupić w dwóch wersjach w postaci samej ramki bez szkieł oraz pełnej oprawki, w którą można zamontować dowolnego typu szkła. Okulary zostały zrobione z tytanu, co sprawia, że są one lekkie i wytrzymałe. W jednej z rączek okularów znajduje się elektroniczny moduł sztucznej inteligencji z interfejsami Bluetooth i Wi-Fi, akumulator, mikrofon oraz słuchawka, przez co jest ona dużo grubsza. Słuchawka nie zasłania ucha, jest standardowa, nie dokostna, ale po mimo to dźwięk jest dobrze słyszalny. Przy prawej oprawce umieszczona jest kamera i mały wyświetlacz LCD umożliwiający osobom widzącym skonfigurowanie urządzenia. Okulary są wyposażone we własną syntezę mowy, co umożliwia samodzielną konfigurację urządzenia również osobom niewidomym. W tylnej części rączki zawierającej elektronikę umieszczone jest gniazdo ładowania i przycisk umożliwiający włączenie lub wybudzenie urządzenia ze stanu uśpienia. Okulary według informacji producenta na naładowanym akumulatorze mogą pracować od pięciu do sześciu godzin. Z przodu na zewnętrznej bocznej części rączki zawierającej elektronikę znajduje się panel dotykowy, który pozwala sterować urządzeniem. Sterowanie realizowane jest za pomocą gestów wykonywanych palcami. Aby wybrać pozycję menu przesuwamy jednym palcem w przód lub w tył. Żeby ją aktywować stukamy jednym palcem dwukrotnie. Przesuwanie dwoma palcami w przód lub w tył zmienia ustawienie wybranej opcji. Gestów sterujących jest oczywiście więcej.

Okulary posiadają takie same funkcje jak aplikacja Nvision Ai. Ich dodatkową funkcjonalnością jest możliwość nawiązania połączenia z pomocnikiem, czyli z osobą, która w sposób zdalny uzyska podgląd z kamery wbudowanej w okulary i np. udzieli wskazówek na temat otoczenia i bezpiecznego poruszania się.

Przy pomocy okularów możemy wykryć zapalone światło, odczytać tekst, rozpoznać kolory, rozpoznać banknoty, otrzymać informację o otoczeniu, poszukać w swoim otoczeniu wskazanych przedmiotów i rozpoznawać twarze znajomych. Część tych funkcji np. wykrywanie światła, rozpoznawanie kolorów, pieniędzy i tekstu działa w trybie offline. Do ich realizacji wystarczy oprogramowanie okularów. Pozostałe funkcje działają w połączeniu z Internetem. Urządzenie posiada polską syntezę mowy i polskie komunikaty co powoduje, że wszystkie opisywane tu funkcje są dostępne dla polskiego użytkownika.

Okulary współpracują z aplikacją Envision Ai. W aplikacji znajduje się zakładka o nazwie Okulary. Po jej wybraniu możemy połączyć okulary z mobilnym urządzeniem i następnie z tego miejsca zarządzać ich funkcjami. Proces łączenia jest prosty i odbywa się w kilku krokach. Najpierw parujemy okulary z mobilnym urządzeniem po przez Bluetooth a następnie łączymy je z internetem. Jeżeli używamy okularów w domu, to możemy przyłączyć się do naszej domowej sieci WI-FI. Gdy jednak zamierzamy korzystać z nich na zewnątrz, to wówczas musimy połączyć się z internetem poprzez mobilne urządzenie udostępniając w nim funkcję Hotspot Osobisty. Aby użyć takich funkcji, jak rozpoznawanie otoczenia, szukanie w otoczeniu przedmiotów, rozpoznawanie twarzy i korzystanie z pomocnika musimy mieć połączenie z internetem.

Osoba, która chce być naszym pomocnikiem musi na swoim mobilnym urządzeniu zainstalować aplikację o nazwie Envision Ally. Takich pomocników możemy sobie skonfigurować kilku. Po skonfigurowaniu możemy nawiązywać z nimi połączenie. Okulary nie potrafią automatycznie przekazywać połączenia do kolejnego pomocnika na liście w przypadku, gdy osoba do której dzwonimy nie odbiera połączenia. W takiej sytuacji sami musimy zadzwonić do następnego pomocnika. Po nawiązaniu połączenia z pomocnikiem osoba, która udziela nam pomocy, widzi na swoim mobilnym urządzeniu obraz przekazywany przez kamerę okularów i dzięki dwustronnemu połączeniu głosowemu może nam udzielić potrzebnych wskazówek.

Rozpoznawanie obiektów działa podobnie do funkcji o tej samej nazwie w aplikacji Envision Ai. Najpierw wybieramy obiekt, który chcemy znaleźć a następnie przeglądany nasze otoczenie kierując ruchem głowy. Gdy poszukiwany obiekt znajdzie się w polu widzenia kamery na wprost nas, to wówczas urządzenie poinformuje nas o tym odpowiednim sygnałem dźwiękowym.

Kolejna funkcja to rozpoznawanie twarzy. Zanim z niej skorzystamy, najpierw musimy nauczyć okulary wyglądu twarzy osób, które będziemy rozpoznawać. W tym celu musimy takiej osobie zrobić pięć zdjęć twarzy z różnymi ujęciami oraz przypisać tej osobie nazwę. Po tych czynnościach w sytuacji, w której dana osoba znajdzie się w polu widzenia kamery, to zostaniemy o tym poinformowani. Funkcja rozpoznawania twarzy jest dostępna wraz z takimi funkcjami jak: Opis otoczenia, Znajdź osoby i Eksploruj otoczenie. W każdej z tych sytuacji, gdy w polu widzenia kamery znajdzie się osoba, której twarz zapamiętaliśmy, to zostaniemy o tym poinformowani.

Inteligentne okulary nie są tanie. Kosztują kilkanaście tysięcy złotych. Czy zatem warto je zakupić?

Z jednej strony te same funkcje mamy w aplikacji Envision Ai, której miesięczna licencja kosztuje ok. 10 zł (przy połączeniu z okularami aplikacja jest bezpłatna). Wiele z funkcji udostępnianych przez aplikację Envision Ai można także uzyskać instalując pojedyncze aplikacje innych firm, które są dostępne za darmo, albo koszt ich licencji jest niewielki. Funkcję połączenia z pomocnikiem możemy zrealizować w postaci rozmowy wideo w jednym z darmowych komunikatorów. Z drugiej strony ogromnymi zaletami inteligentnych okularów są wolne ręce, w których nie musimy trzymać innego urządzenia z kamerą do śledzenia obrazu z otoczenia, naturalne kierowanie kamery poprzez ruch głowy, łatwość wywoływania funkcji związanych z rozpoznawaniem obiektów w otoczeniu oraz stabilność przekazywanego przez kamerę obrazu, także wynikającą z większej stabilności głowy niż urządzenia trzymanego w ręce. Pewnym ograniczeniem będzie jednak czas pracy na bateriach i dodatkowe czynności konfiguracyjne, których wymaga korzystanie z funkcji inteligentnych okularów.

Urządzenie Envision Glasses jest ciekawą koncepcją realizacji tzw. rzeczywistości rozszerzonej w celu wspomagania osób niewidomych. Można się spodziewać, że z czasem możliwości tego typu urządzeń będą się zwiększały. Decyzję o zakupie oferowanego urządzenia nabywca musi podjąć samodzielnie rozważając jego możliwości i ograniczenia.

Dziękujemy firmie ECE za umożliwienie zapoznania się z okularami Envision Glasses.