Zadanie: eBON – zestaw e-usług oferowanych przez BON

eBON – zestaw e-usług oferowanych przez BON – opis zadania

Celem zadania jest opracowanie systemu informatycznego wspierającego BON w jego działaniach. System eBON ma umożliwić osobom z niepełnosprawnościami łatwiejsze korzystanie z Usług BON poprzez jednolity system informatyczny, a także nowe formy wsparcia oparte m.in. możliwości zdalnego korzystanie z usług BON. eBON ma także wdrażać elektroniczny obiegu dokumentów w biurze oraz wymieniać informacje z systemem USOS.

Czytaj Więcej o eBON – zestaw e-usług oferowanych przez BON – opis zadania