Zadanie: Model zintegrowanego wsparcia studentów ze schorzeniami specjalnym

Model zintegrowanego wsparcia studentów ze schorzeniami specjalnym – opis zadania

Celem zadania jest wyrównanie szans studentów ze schorzeniami specjalnymi (SSS) w dostępie do studiów (w tym ścisłych i eksperymentalnych) i podniesienie stopnia ich niezależności w funkcjonowaniu na uczelni poprzez opracowanie kompleksowego modelu Indywidualnego Programu Wsparcia (IPW). 

Czytaj Więcej o Model zintegrowanego wsparcia studentów ze schorzeniami specjalnym – opis zadania