Od marca 2018 roku funkcjonuje CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO.

Każdy STUDENT i PRACOWNIK UW może skorzystać z bezpłatnego wsparcia w sytuacji trudnej czy kryzysowej.

CPP mieści się przy ulicy Pasteura 7 na Ochocie (jest to dawny budynek Wydziału Fizyki, wejście od ulicy Banacha, I piętro).