Grant z Fundacji Universitatis Varsoviensis

Jak co roku Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego Universitatis Varsoviensis zaprasza studentów niepełnosprawnych i przewlekle chorych
do zgłaszania projektów badawczych.

Warunkiem ubiegania się o fundusze na realizację wybranego celu badawczego jest złożenie aplikacji
w postaci załączonego wniosku, który może zostać uzupełniony nagraniem lub prezentacją.

Materiał przedstawiający projekt powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych badań, opinię opiekuna naukowego oraz recenzję pracownika naukowego innego niż opiekun naukowy.

Po wykorzystaniu środków należy przedstawić rozliczenie kosztów w oparciu dokumenty księgowe, zgodnie z założeniami budżetowymi.

Dodatkowo punktowane będą również informacje o dotychczas prowadzonych badanach
i osiągnięciach naukowych. Przy ocenie wniosków będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  • wartość naukowa projektu – ocena na podstawie opinii opiekuna oraz załączonej recenzji – maksymalnie 5 pkt;
  • zasadność planowanych kosztów projektu badawczego – maksymalnie 10 pkt;
  • dotychczasowe osiągnięcia badawcze – maksymalnie 5 pkt.

Kompletne wnioski należy złożyć do BON w formie papierowej i elektronicznej (w tym wersja tekstowa) w terminie do końca stycznia 2017.

Wniosek o Grant z Fundacji UV

Załączniki:

  • zaświadczenie dotyczące sytuacji zdrowotnej (jeśli nie zostało wcześniej złożone
    w BON);
  • opinie promotora i opiekuna naukowego;
  • oświadczenie dotyczące przeznaczenia przyznanego dofinansowania zgodnie
    z założeniami zawartymi we wniosku.
Wszystkie aktualności