Aktualności

Grant z Fundacji Universitatis Varsoviensis

Jak co roku Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego Universitatis Varsoviensis zaprasza studentów niepełnosprawnych i przewlekle chorych
do zgłaszania projektów badawczych.

Warunkiem ubiegania się o fundusze na realizację wybranego celu badawczego jest złożenie aplikacji
w postaci załączonego wniosku, który może zostać uzupełniony nagraniem lub prezentacją.

Materiał przedstawiający projekt powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych badań,

Czytaj Więcej o Grant z Fundacji Universitatis Varsoviensis

Obiekt UW nagrodzony

Dyplom dla UW Warszawska Inwestycja bez barierBudynek Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Wydziału Neofilologii  przy ul. Dobrej 55 został warszawską inwestycją bez barier 2016 w kategorii najlepiej dostosowanego obiektu użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Czytaj Więcej o Obiekt UW nagrodzony

Kolejna edycja Stypendium im. Anny Bornus  dla studentów ze znaczną niesprawnością ruchową

Stypendium stanowi dar Rodziny Anny Bornus – studiującej na UW w latach 2010-2011, zmarłej
z powodu choroby nowotworowej w dniu 6 stycznia 2013 roku. Rodzina Państwa Bornusów ufundowała wsparcie stypendialne, począwszy od roku akademickiego 2013/14.

Stypendium ma na celu dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta  osobistego
dla studentów ze znaczną niesprawnością ruchową. W szczególności, celem jest dofinansowanie
pomocy asystenta w czynnościach życia codziennego,

Czytaj Więcej o Kolejna edycja Stypendium im. Anny Bornus  dla studentów ze znaczną niesprawnością ruchową