Aktualności

Informacja dla studentów korzystających z transportu

Wszystkich studentów chcących korzystać z pomocy transportowej i asystenckiej w przemieszczaniu się na zajęcia w roku akademickim 2016/17 informujemy, że ankietę transportową należy wypełnić elektronicznie poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej Biura – http://www.bon.uw.edu.pl/formularz.php. Do biura należy natomiast dostarczyć:

  • potwierdzoną kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli poprzednie straciło ważność),
  • dokumenty lekarskie potwierdzające aktualny stan zdrowia (dotyczy studentów starających się o transport po raz pierwszy i tych,

Czytaj Więcej o Informacja dla studentów korzystających z transportu

Grant z Fundacji Universitatis Varsoviensis

Wzorem lat ubiegłych, również w bieżącym roku akademickim, Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis” zaprasza studentów niepełnosprawnych i przewlekle chorych do zgłaszania projektów badawczych.

Warunkiem ubiegania się o fundusze na realizację wybranego celu badawczego jest złożenie aplikacji w postaci załączonego wniosku, który może zostać uzupełniony nagraniem lub prezentacją. Materiał przedstawiający projekt powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych badań, opinię opiekuna naukowego oraz recenzję pracownika naukowego innego niż opiekun naukowy. Po wykorzystaniu środków należy przedstawić rozliczenie kosztów w oparciu dokumenty księgowe, zgodnie z założeniami budżetowymi.

Czytaj Więcej o Grant z Fundacji Universitatis Varsoviensis