Wzorem lat ubiegłych, również w bieżącym roku akademickim, Fundacja na Rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego „Universitatis Varsoviensis” zaprasza studentów z niesprawnościami i chorobami przewlekłymi do zgłaszania projektów badawczych.

Warunkiem ubiegania się o fundusze na realizację wybranego celu badawczego jest złożenie wniosku, który może zostać uzupełniony nagraniem lub prezentacją. Materiał przedstawiający projekt powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych badań, opinię opiekuna naukowego. Po wykorzystaniu środków należy przedstawić rozliczenie kosztów w oparciu dokumenty księgowe, zgodnie z założeniami budżetowymi.

Dodatkowo punktowane będą również informacje o  dotychczas prowadzonych badanach i osiągnięciach naukowych. Przy ocenie wniosków będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) wartość naukowa projektu – ocena na podstawie  opinii opiekuna – maksymalnie 5 pkt;

2) zasadność planowanych kosztów projektu badawczego – maksymalnie 10 pkt;

3) dotychczasowe osiągnięcia badawcze – maksymalnie 5 pkt.

Kompletne wnioski należy złożyć do BON w formie papierowej i elektronicznej, w terminie do 9 stycznia 2019.

Pobierz wniosek o stypendium – plik DOC

Załączniki:

– zaświadczenie dotyczące sytuacji zdrowotnej (jeśli nie zostało wcześniej złożone w BON);

–  opinie promotora i opiekuna naukowego;

– oświadczenie dotyczące przeznaczenia przyznanego dofinansowania zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku.