Szanowni Państwo,

Przekazujemy zaproszenie Pana Olgierda Uziembło. Gorąco zachęcamy do uczestnictwa!

” Projekt mój nazywa się „Chiński bez znaków” i jest realizowany w ramach grantu FID. Od roku prowadzę na UW zajęcia języka chińskiego w czasie których można nauczyć się chińskiego z pominięciem części graficznej, czyli chińskich znaków, które potocznie nazywane są krzaczkami, robaczkami lub hieroglifami. Kurs ten nie pomija możliwości nauki znaków, pokazane są metody odczytywania tekstu pisanego zapośredniczonego przez urządzenia cyfrowe, ze szczególnym uwzględnieniem smartfonów. Kurs ten koncentruje się na metodach dialogowych, ale również uczy alternatywnych metod zapisu, czyli odpowiedniej transkrypcji fonetycznej przyjętej na forum międzynarodowym. Założeniem była możliwość uczenia się chińskiego w możliwie najszerszym zakresie dla osób, które nie potrzebują do funkcjonowania pełnej (pasywnej i aktywnej) znajomości znaków. Do udziału zachęcamy również osoby niepełnosprawne, ze szczególnym uwzględnieniem niewidomych. W ramach kursu wykorzystujemy zarówno materiały audiowizualne, jak i online zapisy, które mogą być odczytywane za pomocą czytników smartfonowych. Sala laboratorium językowego znajduje się w budynku z dwiema windami ułatwiającymi dostęp.

W trakcie zajęć nie korzystamy z jednego podręcznika, ale większość materiałów jest umieszczana na dedykowanej dla grupy zajęciowej grupie na Facebooku, bądź dystrybuowana w czasie zajęć.
W czasie kursu studenci poznają nie tylko mówiony chiński, ale również zasady fonetyki, gramatyki i morfologii chińskiego języka. Ćwiczenia inferencyjne i tradycyjne pozwalają na pogłębienie pasywnej i aktywnej znajomości chińskiego. Docelowo dla specjalnie zmotywowanych studentów powstanie platforma komputerowa z kursem znaków przeznaczonym dla uczestników kursu.

Ponieważ język chiński posiada przynajmniej dwa główne, motywowane fonetycznie, sposoby zapisu Braillem, dla uniknięcia komplikacji w czasie zajęć korzystamy z alfabetycznej transkrypcji fonetycznej, która jest zapisywalna standardowym polskim Braillem. Studenci niewidomi mogą również liczyć na asystę prowadzącego w opisie wykorzystaniu materiałów wizualnych”.

Link do zapisów:

https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/course.phprg=&group=&subject=&cdyd=&course_id=382541&gr_no=1