Projekt ma charakter edukacyjno – aktywizacyjny, skierowany jest wyłącznie do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (niepełnosprawność w stopniu lekkim (III grupa) lub umiarkowanym (II grupa inwalidzka)).

Każdy z uczestników skorzysta z niezbędnych do aktywizacji forma wsparcia:

 • – indywidualne wsparcie psychologiczne
 • – indywidualne doradztwo zawodowe oraz diagnozowanie możliwości w zakresie planu aktywizacji zawodowej,

możliwości pracy zdalnej (opracowanie Indywidualnego Planu Działania-część doradcza) – średnio 6 godz./uczestnik

 • – indywidualne szkolenia kompetencji społecznych
 • – szkolenia zawodowe -zgodne z IPD
 • – 3-miesięczne staże zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE:

 • – od doradcy wymagamy wykształcenia wyższego oraz min 2-letniego doświadczenia w doradztwie dla osób dorosłych.
 • – średnio 6 godzin na uczestnika
 • – doradztwo kończy się opracowaniem Indywidualnego planu działania wg podanego przez nas wzoru.
 • – w ramach IPD należy wskazać temat szkolenia zawodowego dobranego do potrzeb uczestnika (tematyka nie jest określona w projekcie)

zakres programowy

 • – identyfikacja potrzeb uczestnika, rozpoznanie aktualnej sytuacji społeczno-zawodowej, identyfikacja potrzeb zawodowych, analiza umiejętności, predyspozycji, problemów zawodowych, wybór kierunku i miejsca zatrudnienia, udzielanie informacji o rynku pracy, w tym form pracy zdalnej, zasad pracy w zakładach pracy chronionej, diagnoza potencjału i preferencji zawodowych, analiza doświadczeń zawodowych, kwalifikacji, zainteresowań, predyspozycji i barier, sytuacji osobistej, analiza możliwości zawodowych, wytyczenie ścieżki edukacyjnej i zawodowej, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy z pracodawcą, wytyczenie tematu szkolenia zawodowego.
 • – godziny spotkań są dowolne, zgodne z możliwościami doradcy, do ustalenia z uczestnikami; mogą być np. 3 sesje 2-godzinne.
 • – termin realizacji spotkań to luty-wrzesień 2023 rok,