Badanie miało charakter sondażowy i eksploracyjny, a jego głównym celem było poznanie poglądów nauczycieli akademickich na temat specyficznych trudności w uczeniu się (w szczególności dysleksji, dysgrafii i dysortografii) w odniesieniu do studentów Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni wyższych, w których ankietowani prowadzili zajęcia dydaktyczne.  Badanie było skierowane do wszystkich wykładowców Uniwersytetu Warszawskiego, w tym doktorantów prowadzących zajęcia dydaktyczne.

N = 195 osób wypełniło całość ankiety.

Przeprowadzone badanie pozwoliło poznać dotychczasowe doświadczenia nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie nauczania studentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją, dysortografią i dysgrafią). Ważnym elementem badania, w kontekście planowanych w projekcie działań, było poznanie opinii na temat dostosowywania metod nauczania i form egzaminowania, pozwalających na wyrównanie szans edukacyjnych osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wstępna analiza pozwoliła zorientować się, jaki procent nauczycieli akademickich biorących udział w ankiecie trafnie ocenia skalę i rozumie specyfikę trudności tej grupy studentów. Wyniki pozwolą na adekwatne zaplanowanie szkoleń dla nauczycieli akademickich w ramach projektu “Uniwersytet dla wszystkich – Level up”.

Zapraszamy do lektury.

Raport do pobrania w formacie pdf

Raport do pobrania w formacie docx