Uprzejmie informujemy, że wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2023/2024 będzie aktywny w systemie USOSweb od 1 października 2023 r.

Wniosek w roku akademickim 2023/2024 studenci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej.

Wniosek należy złożyć do 20 dnia danego miesiąca. Złożenie wniosku do 20 dnia danego miesiąca umożliwi naliczenie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku. (Przypominamy o migracji danych! – złożenie orzeczenia w BON jednego dnia umożliwia złożenie wniosku dopiero na następny dzień).

Więcej informacji oraz opis procedury złożenia wniosku znajdą Państwo w zakładce Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami.