Fundacja „Praca dla Niewidomych” zaprasza studentów i doktorantów z niepełnosprawnością wzroku do ubiegania się o stypendium Fundacji „Praca dla Niewidomych” na rok akademicki 2018/2019 r. w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie. Dokumenty będą przyjmowane do 30 września 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Fundacji.