Teatr Lalek Guliwer w Warszawie zaprasza osoby niewidome i słabowidzące w wieku 18+ do przesyłania swoich zgłoszeń w związku z naborem do roli męskiej w spektaklu w reżyserii Julii Szmyt.

Spektakl powstaje w ramach projektu „RówniRóżni.doc”.

Ze względu na charakter i dokumentalną formę spektaklu teatr pooszukuje aktora – osoby niewidomej bądź słabowidzącej. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie aktorskie, ale jest ono mile widziane.

“Tworzymy przedstawienie dla młodzieży w nurcie teatru dokumentalnego, które jest działaniem powstającym we wspólnym procesie. Biorą w nim udział zarówno osoby widzące, jak również niewidome i słabowidzące w różnym wieku. Chcemy zaprosić widownię do podróży w świat, w którym zmysł wzroku jest nieobecny. Inspiracją do powstania scenariusza spektaklu są historie osób, które biorą udział w  działaniach projektowych.”

Termin przesyłania zgłoszeń – 10 lutego 2023