Uczestnikiem programu może zostać student ze spektrum autyzmu, który potrzebuje wsparcia w studiowaniu lub nawiązywaniu kontaktów z innymi studentami.
Uzyskaj wsparcie tutora!

Masz pytania?

Napisz do koordynatorek programu:

Katarzyna Płucienniczak: k.pluciennic@uw.edu.pl

Małgorzata Cychowska: m.cychowska3@uw.edu.pl