Biblioteka ABC

Akademicka Biblioteka Cyfrowa (ABC)  to znajdujący się pod adresem www.abc.uw.edu.pl  serwis biblioteczny, w którym gromadzone są elektroniczne wersje różnych materiałów. Zasoby biblioteki oprócz opracowań przygotowanych przez wolontariuszy i pracowników Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego  wzbogacane są przez uczelnie partnerskie, które przygotowują materiały na potrzeby swoich studentów z niepełnosprawnością.

Zbiory biblioteczne podzielone zostały na trzy kategorie „Książki”, „Czasopisma” i „Inne dokumenty”, którymi mogą być konspekty, prezentacje i różne opracowania niebędące książką ani czasopismem.

Obecnie biblioteka liczy kilkanaście tysięcy zbiorów i ich liczba systematycznie wzrasta.

 

Więcej informacji dostępne jest w dziale tematycznym „Akademicka Biblioteka Cyfrowa” na stronie głównej BON.