Z bólem i smutkiem żegnamy Marka Jakubowskiego, wybitnego działacza na rzecz osób z niepełnosprawnością wzroku, eksperta w zakresie tyflologii i tyflopedagogiki, wychowawcy i nauczyciela w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, ale przede wszystkim wyjątkowego człowieka, który potrafił być serdecznym przyjacielem dla każdego.

Najgłębsze wyrazy współczucia z powodu straty składają pracownicy BON UW.