Szanowni Państwo,

Zgodnie z Postanowieniem nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 21 grudnia 2020 roku, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 wysokość stypendium dla studentów z niepełnosprawnością wynosi w zależności od stopnia niepełnosprawności:

  • 1 635 zł w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności,
  • 1 460 zł w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
  • 1 335 zł w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności.

W tym miejscu podajemy link do treści Postanowienia nr 22 Rektora UW

Zgodnie z Postanowieniem nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 grudnia 2020 roku, w roku akademickim 2020/2021 wysokość stypendium dla doktorantów  z niepełnosprawnością wynosi w zależności od stopnia niepełnosprawności:

  • 800 zł w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności,
  • 650 zł w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
  • 500 zł w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Pełna treść Postanowienia nr 23 Rektora UW znajduje się tutaj