Informacje dla uczelni zainteresowanych współudziałem w Akademickiej Bibliotece Cyfrowej

Każda uczelnia, która chciałaby, aby ich studenci, słuchacze lub pracownicy, których niepełnosprawność uniemożliwia pracę ze zwykłymi materiałami papierowymi, mieli dostęp do zbiorów ABC, może się do tego projektu przyłączyć podpisując umowę i podejmując współpracę jako uczelnia partnerska. W ramach tej współpracy możliwe jest korzystanie z zasobów zgromadzonych przez inne uczelnie jak i również dzielenie się materiałami zaadaptowanymi na potrzeby własnych studentów.

Obecnie, (według stanu na sierpień 2016), uczelniami partnerskimi Akademickiej Biblioteki Cyfrowej, są:

 • Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku,
 • Akademia Pomorska w Słupsku,
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
 • Uczelnia Łazarskiego,
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza,
 • Uniwersytet Jagielloński,
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
 • Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej.

W celu podjęcia współpracy należy skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego (BON UW) bon@uw.edu.pl, które odpowiada za techniczne funkcjonowanie serwisu i jest jego administratorem.

Powrót do poprzedniej strony