Zadanie: Centrum wspierania studentów z problemami neurorozwojowymi i neurologicznymi

Centrum Wsparcia Akademickiego BON oferuje wsparcie studentom ze spektrum autyzmu (m.in. z zespołem Aspergera lub autyzmem) w funkcjonowaniu na uczelni.

Zadanie – Centrum wspierania studentów z problemami neurorozwojowymi i neurologicznymi

Skrócony opis zadania

Zadanie obejmuje opracowanie dwóch narzędzi do diagnozy funkcjonalnej: dla osób z ASD i dorosłych dyslektyków oraz jednego narzędzia pozwalającego na określenie zakresu wsparcia tutorskiego, studentów z ASD i dobór tutorów. Przygotowany zostanie e-poradnik dla(...)

Czytaj Więcej o Zadanie – Centrum wspierania studentów z problemami neurorozwojowymi i neurologicznymi...