Stypendium im. Anny Bornus

Stypendium stanowi dar Rodziny Anny Bornus – studiującej na UW w latach 2010-2011, zmarłej z powodu choroby nowotworowej w dniu 6 stycznia 2013 roku. Rodzina Państwa Bornusów ufundowała wsparcie stypendialne, począwszy od roku akademickiego 2013/14. W bieżącym roku akademickim udało się przeznaczyć na ten cel kwotę 10.000 zł.

Stypendium ma na celu dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta  osobistego dla studentów ze znaczną niesprawnością ruchową.

Czytaj więcej... na temat: Stypendium im. Anny Bornus

Warsztat rozwoju osobistego 29.11.2017

Drodzy Studenci,

Serdecznie zapraszam na kolejny warsztat dn. 29.11.2017 w godzinach 16:00 – 18:00, który odbędzie się w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Warsztaty to świetna okazja do tego, aby rozwinąć kompetencje miękkie, poznać siebie i nowe osoby, zaprojektować karierę, a przede wszystkim inspirować się wzajemnie!

Zapisy: proszę o przesyłanie zgłoszeń na adres jzeszczuk@uw.edu.pl,

Czytaj więcej... na temat: Warsztat rozwoju osobistego 29.11.2017

Drodzy Studenci,

Informujemy, że w dniach 9 i 10 listopada br. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych będzie nieczynne.
W tym dniu nie pracuje, również Centrum Komputerowe oraz Biblioteka Książki Cyfrowej.

Serdecznie przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj więcej... na temat:
Pozostałe aktualności

Ogłoszenia w tym dziale pochodzą spoza Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść. Osoby i instytucje zainteresowane zamieszczeniem ich ogłoszenia prosimy o kontakt.

III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Rozpoczynamy zapisy na III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami.

Spotkamy się 25 października w Warszawie, by wspólnie świętować piątą rocznicę obowiązywania w Polsce Konwencji ONZ i rozmawiać o zmianach w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Od 2015 r. spotykamy się na Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, by domagać się równych praw. Gwarantuje je nam Konwencja ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, którą Polska ratyfikowała w 2012 r.

Czytaj więcej... na temat: III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami

Dofinansowanie do zakupu telefonów komórkowych typu smartphone dla osób z dysfunkcją narządu wzroku w ramach projektu pn. „Virtualna Warszawa”

VIRTUALNA WARSZAWA to projekt wdrażany przez m.st. Warszawę dotyczący innowacyjnych usług publicznych opartych na nowoczesnych technologiach mobilnych. Projekt finansowany jest ze środków Fundacji Bloomberg Philanthropies w ramach Mayors Challenge.

Celem projektu jest stworzenie systemu mikronawigacji, z wykorzystaniem aplikacji mobilnych
i mikronadajników – beaconów oraz usług wsparcia w postaci aktywizacji społeczno-zawodowej
i dofinansowania do zakupu telefonów komórkowych typu smartphone,

Czytaj więcej... na temat: Dofinansowanie do zakupu telefonów komórkowych typu smartphone dla osób z dysfunkcją narządu wzroku w ramach projektu pn. „Virtualna Warszawa”

Zaproszenie do udziału w projekcie Fundacji Vis Maior „Wybierz samodzielność” (kontynuacja nauki j. angielskiego)

Osoby niewidome lub słabowidzące z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo z orzeczeniami równoważnymi) ze względu na dysfunkcję wzroku, zamieszkałe na terenie Województwa Mazowieckiego mogą wziąć udział w drugiej edycji projektu „Wybierz samodzielność”.

W ramach projektu będą oferowane:

– konsultacje psychologiczne/ terapeutyczne
– orientacja przestrzenna i/lub czynności życia codziennego – zajęcia indywidualne

Czytaj więcej... na temat: Zaproszenie do udziału w projekcie Fundacji Vis Maior „Wybierz samodzielność” (kontynuacja nauki j. angielskiego)
Pozostałe ogłoszenia