Zaproszenie do konsultacji

Szanowni Studenci i Doktoranci!

Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Państwa do zgłaszania uwag i sugestii dotyczących naszych usług. Bardzo cenne byłoby również wskazanie nowych rozwiązań, które w Państwa ocenie powinny zostać wprowadzone, aby efektywniej wspierać proces studiowania i prowadzenia badań dla osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy do zgłaszania wniosków i komentarzy zarówno drogą mailową,  jak i bezpośrednio, podczas spotkania w dniu 22 stycznia 2019 r.

Czytaj więcej... na temat: Zaproszenie do konsultacji

Zaproszenie na seminarium pt. „Kompleksowa ocena zdolności do pracy osób z niepełnosprawnością ruchową.”

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) organizuje seminarium pt.:

Kompleksowa
ocena zdolności do pracy osób z niepełnosprawnością ruchową.

Celem seminarium jest upowszechnienie narzędzia służącego ocenie potencjału osoby niepełnosprawnej w zakresie cech i sprawności umożliwiających podjęcie satysfakcjonującej pracy, zgodnej z indywidualnymi możliwościami i preferencjami.

Seminaria adresowane są
do osób z niepełnosprawnością ruchową, zainteresowanych oceną swojej zdolności do pracy
pod kątem możliwości fizycznych i funkcjonalnych,

Czytaj więcej... na temat: Zaproszenie na seminarium pt. „Kompleksowa ocena zdolności do pracy osób z niepełnosprawnością ruchową.”

Od Studenta do Specjalisty

Fundacja Sustinae zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – „Od studenta do specjalisty – kompleksowy program wsparcia niepełnosprawnych studentów i absolwentów na otwartym rynku pracy”, w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Czytaj więcej... na temat: Od Studenta do Specjalisty
Pozostałe aktualności

Ogłoszenia w tym dziale pochodzą spoza Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść. Osoby i instytucje zainteresowane zamieszczeniem ich ogłoszenia prosimy o kontakt.

Projekt „Aktywny Absolwent”

Instytut
Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o projekcie „Aktywny Absolwent” współfinansowanym ze środków PFRON, realizowanym w ramach pilotażowego programu „Absolwent”.

Projekt
skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej,
  • są studentami
    ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych
    w ostatnich dwóch latach,
Czytaj więcej... na temat: Projekt „Aktywny Absolwent”

Miasto na wyciągniecie ręki

Fundacja Szansa dla Niewidomych zaprasza na spotkanie „Miasto na wyciągniecie ręki”, które odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. w Salonie Fundacji przy ul. Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Spotkanie będzie dotyczyło dobrych praktyk dostosowywania przestrzeni miejskiej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących.

Szczegóły szkolenia zawarte są w załączonym dokumencie (plik PDF)

Czytaj więcej... na temat: Miasto na wyciągniecie ręki
Pozostałe ogłoszenia