Zadanie: Centrum wspierania studentów z problemami neurorozwojowymi i neurologicznymi

Centrum Wsparcia Akademickiego BON oferuje wsparcie studentom ze spektrum autyzmu (m.in. z zespołem Aspergera lub autyzmem) w funkcjonowaniu na uczelni.

Raport z badania na temat problemów studentów UW ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się podczas nauczania zdalnego w czasie COVID-19

Przedstawiamy raport z badania naukowego przeprowadzonego w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych w zespole pod kierownictwem dr Joanny Zawadki (specjalistka ds. dysleksji w projekcie  „Uniwersytet dla wszystkich – Level up”) przeprowadzonego w lipcu 2020 roku.

Czytaj Więcej o Raport z badania na temat problemów studentów UW ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się podczas nauczania zdalnego w czasie COVID-19